Lääkehoidon koulutukset

Koulutamme terveydenhoitoalan henkilöstöä jo kahdeksan vuoden kokemuksella. Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä ja antavat hyvät “eväät” viedä tietoa eteenpäin työpaikallesi. Kohderyhmäämme ovat kaikki terveydenhoitoalalla lääkehoidon parissa työskentelevät, kuten lääkärit, hammaslääkärit, farmaseutit, proviisorit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijät etc. Olitpa kuka tahansa tai mistä tahansa ammattiryhmästä ja suomen kieltä osaava, niin me puhumme kieltäsi.

Koulutusten sisällöstä

Olemme erikoistuneet iäkkäiden lääkehoitoon liittyviin ongelmatilanteisiin ja niiden ratkomiseen, joka on koulutuksemme sisällön lähtökohta. Kouluttajaltamme löytyy kokemusta kehitysvammaisten lääkehoidosta. Luonnollisesti myös muut, kuin iäkkäiden ja kehitysvammaisten kanssa työskentelevät hyötyvät koulutuksistamme. Räätälöimme koulutuksemme juuri sinun työpaikkasi tarpeittesi mukaan. Alla esimerkkejä koulutuksiemme sisällöistä

  1. Lääkkeiden yhteisvaikutukset
  2. Iäkkäiden lääkehoito
  3. Lääkkeiden aiheuttamat haitat
  4. PKV-lääkkeet
  5. Lääkehoidon perusteet (lääkelupa)
  6. Lääkkeiden vähentäminen
  7. Kliiniset aiheet (kipulääkkeet, sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, psyykenlääkkeet ym.)

UUTTA!

Suuren kysynnän vuoksi järjestämme myös lääkehoidon arvioinnin speciaalia. Koulutuksessa tarjoamme terveydenhuoltoalan henkilökunnalle juuri sitä kaikkein arvokkainta: aikaa ja mahdollisuutta istua alas ja pohtia. Pysähtyminen miettimään potilaan lääkeasioita on harvinaista herkkua, joten tartu tilaisuuteen ja tilaa koulutus työpaikallesi tai kysy koulutustiloja meiltä. Koulutuksessa istumme alas vedämme syvään henkeä ja käymme yhdessä läpi asiantuntijan opastuksella osallistujien mukanaan tuomia lääkelistoja. Tutustumme yhdessä erikseen jokaiseen listoilla olevaan lääkkeeseen ja niiden ominaisuuksiin ja kokonaislääkitykseen. Läpi käytyjen lääkelistojen pohjalta laaditaan analyysi siitä, miten tulevaisuudessa kannattaa seurata lääkehoitoa ja mitä siitä tulisi kertoa lääkärille, muulle hoitohenkilökunnalle taikka omaisille.