Lääkehoidon arviointi

Potilaalle tehty lääkehoidon arviointi auttaa lääkäriä, hoitajaa ja potilasta tunnistamaan mm. lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset ja seuraamaan lääkehoidon vaikuttavuutta. Palvelumme toimii konsultaatioperiaatteella emmekä tee konsultaatiota suoraan potilaalle. Meille on tärkeää, että päätäntävalta ja vastuu potilaan hoidosta ja lääkehoidosta säilyy lääkärillä. Näin ollen toimimmekin lääkärin apuna, voisi sanoa työkaluna tilanteissa, joissa syväluotaava analyysi lääkkeiden vaikutuksista on tarpeen. Tällaisia tilanteita ovat yleensä ne jolloin potilaalla on pitkä ja monimutkainen lääkelista, jossa ongelmat ovat ikäänkuin kertyneet toistensa päälle.

Tärkeää tietää

Turvallinen, tehokas ja taloudellinen lääkehoito kuuluu jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. Emme voi olla hyväksyä lääkehoitokulttuuria, jossa elämänlaatua parantamaan tarkoitetut lääkkeet toimivatkin päin vastoin siihen nähden mihin ne on tarkoitettu. Lääkärit ovat nykyään entistä kiinnostuneempia lääkehoidon arviointipalveluista. Me emme varsinaisesti kerro lääkkeistä mitään uutta, vaan tuomme esille näkökulman, joka on jäänyt syystä tai toisesta lääkäriltä tai hoitajalta pimentoon. Palvelun avulla kaikkien osapuolten tietämys potilaan lääkkeistä ja niiden vaikutuksista syvenee ja näin ollen myös lääkehoidon seuranta helpottuu.

Palvelun hyödyt

 

Hoivakodille

Lääkehoidon seuranta ja toteuttaminen helpottuu ja potilaiden hoitoisuus alenee. Hoitohenkilökunta on paremmin perillä yksittäisten potilaiden lääkehoidon vaikuttavuudesta ja siitä, mitä odottaa lääkehoidon suhteen. Samoin lääkehoidon osaaminen kasvaa ja työhön tulee uutta näkökulmaa, joka innostaa oppimaan lisää. Palvelu tuo selvyyttä myös yleisellä tasolla lääkehoitoihin, mikä näkyy selkeänä tyytyväisyytenä hoitajien arjessa.

Potilaalle

Mahdollisia hyötyjä potilaalle ovat mm:

  • Pienemmät lääkekustannukset
  • Tunnistetut ja vähentyneet lääkehaitat
  • Elämänlaadun paraneminen
  • Turvallisempi ja hallitumpi kokonaislääkitys
  • Parempi ymmärrys omista lääkkeistä